صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

وقتی دکتر برای معرفی مشترک مورد نظر برنامه خاصی دارد بعضی از عزیزان وجود دارن که در مترو و تاکسی بهتره در دست رس نباشن و ادامه ماجرا

مرتبط با این