صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

تابستون ها که میشد قدیم ها پدرم ما را سرکار می فرستاد تا کاری یاد بگیریم یا دم دست خودش دم مغازه کار و رفتار با مشتری ها را یاد بگیریم ... یاد قدیما به خیر

مرتبط با این