رادیو همراه هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

سر کار رفتن

تابستون ها که میشد قدیم ها پدرم ما را سرکار می فرستاد تا کاری یاد بگیریم یا دم دست خودش دم مغازه کار و رفتار با مشتری ها را یاد بگیریم ... یاد قدیما به خیر

1396/12/08
|
13:11
دسترسی سریع
رادیو همراه