صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

در قدیم در پیاده رو ها چای صاف کن و رنده و دستمال و... می فرختند و اما اکنون با ورد تلفن همراه انواع نرم افزار هاو لوازم جانبی موبایل در پیاده رو ها فرخته می شود ..اقتصادی برای خودش شده این پیاده رو ها

مرتبط با این