صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

موارد مربوط به دنیای تکنولوژی در بخش فرهنگ نامه رادیو همراه هر روز با شما خواهد بود
همیشه شرایط طرف مقابل را برای پاسخ دادن به پیامک و تماس درک کنید

مرتبط با این