صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

مقوله نوشتن و زبان و ادبیات فارسی به خودی خود شیرین و مهم و بحث بر انگیز است .چند سال اخیر با تلفن های هوشمند و ایمیل و وی و ... دوباره نوشتن رونق گرفته و موضوع برنامه رادیو همراه شده

مرتبط با این