صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

تاثیر تلفن همراه در بین دانشجویان و دانش آموزان با حرف های شنیداری را در این بخش دنبال کنید

مرتبط با این