صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

اقدامات پیشگیرانه از هک شدن تلفن همراه ... هک شدن چیست ... مواردی در تلفن همراه مثل شبکه های اجتماعی هک می شود که برای دارنده تلفن و عضو شبکه بسیار خطر ناک است

مرتبط با این