صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

فرهنگ استفاده از ابزارها و سرویس و تکنولوژی مورد مهمی است که مردم درگیر و دست به گریبان با آن هستند اینجا در مورد فرهنگ مربوط به دنیای تکنولوژی

مرتبط با این