صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

شرکت کانادایی شروع به ساخت آسانسوری به ارتفاع 20کیلومتر کرده که روش جدیدی جایگزین فرستادن فضا نوردان به مدار زمین توسط راکت می باشد

مرتبط با این