صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

طبقه بندی در زندگی انسان نقش موثری دارد انسان از روی طبقه بندی که در ذهن خودش انجام می دهد می تواند اجسام را تشخیص بدهد

مرتبط با این