صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

سال هاست که درس ما تموم شده اما وقتی با بچه های امروزی مقایسه می کنیم خیلی فرق داره ما پیاده از خونه تا مدرسه می رفتیم به جای دستکش هوشمند نایلون زیر دستکش بافتنی دست می کردیم

مرتبط با این