صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

برای بعضی از کودکان این نسل خیلی هم خوشایند نیست و برای بعضی دیگه مفهوم مدرسه با دوره ماها خیلی فرق داره

مرتبط با این