صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

دانشمندان سلول های حس تنهایی را شناسایی کردند آنها توانستند برای حس تنهایی و انزوا سرچشمه های سلولی مورد نظر را تعیین کنند

مرتبط با این