صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

برای انتخاب بازی برای کودکان و نوجوانان قوانینی وجود داره بعضی بازی هادر ناخود آگاه آدم ها تاثیر می گذاره مثل بازی های ماشین بازی در موبایل و....

مرتبط با این