صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

شخصی سعی داشت تا با مار عکس سلفی بگیرد که عکس سلفی کار دستش داد و او را راهی بیمارستان کرد . لطفا در گرفتن عکس سلفی افراط نکنید

مرتبط با این