صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

فلسفه اختراع تلفن این بوده که ارتباطات به صورت گسترده راحت تر بشه . در وقت هم کلی صرفه جویی شده بود مردم در اوایل آمدن تلفن به منازل خودشون حرفی برای گفتن نداشتند

مرتبط با این