صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

پدر بزرگ که بازمانده 50 سال بعد از این است در نمایش امروز از استفاده از برق از زمانی میگه که پدرا راه به راه کولر رو خاموش می کردند و بچه های مرتب از انواع شارژر استفاده می کردند با بابا هوشنگ همراه باشید

مرتبط با این