صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا پنج شنبه 16:30 و جمعه ها 12:30 به مدت شنبه تا پنج شنبه 30 دقیقه و جمعه ها 60 دقیقه

ساخت شهری در زیر آب به علت رشد جمعیت در دنیا و ساخت دست مصنوعی که به خوبی دست واقعی کار می کند توسط دانشمندان دانشگاه واشنگتن

مرتبط با این