صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 9:30 به مدت 115 دقیقه

طنز صبح جمعه رادیو جوان که شامل بخش های متنوعی چون مسابقه،گفتگو با هنرمندان، نگاهی به مسائل اجتماعی روز و لطیفه و نمایشهای طنز

مرتبط با این