جیك و پیك پنج شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 30 دقیقه

فصل امتحان

با آغاز فصل امتحانات دوری كردن از گوشی های هوشمند و خواب و استراحت دور از دسترس میشه ! جدایی كه تحمل آن برای خیلی از دانشجویان و دانش آموزان سخت به نظر می رسد . جیك و پیك با این موضوع رو بشنوید

1398/03/28
|
16:01
دسترسی سریع
جیك و پیك