جیك و پیك پنج شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 30 دقیقه

الفبای مجازی

با گسترش روزافزون فضای مجازی ، نرم افزارها برای انسان ها هویت می سازند كه این هویت شامل عكس و نام و نشانی است . جیك و پیك به این موضوع پرداخته است

1398/02/10
|
16:16
دسترسی سریع
جیك و پیك