جیك و پیك پنج شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 30 دقیقه

اخبار كانال های تلگرامی چقدر قابل اعتمادند

شما چقدر به اخبار كانال های تلگرامی اعتقاد دارید

برنامه 18 شهریور جیك و پیك درباره كانالهای تگرامی و صحت و سقم اخبار آنها بود . جیك و پیك برنامه ای درباره فضای مجازی ست كه از زاویه طنز به رویدادها نگاه می كند. می توانید این برنامه را از ارشیو همین سایت بشنوید.

1395/06/21
|
09:12
دسترسی سریع
جیك و پیك