با من ورق بزن پنج شنبه و جمعه از ساعت پنج شنبه 11:20 جمعه 11:30 به مدت 15 دقیقه

بامن ورق بزن

مرور کتاب در رادیو

با من ورق بزن هر پنجشنبه ساعت 11 و 30 با معرفی یک کتاب با مخاطبان خواهد بود

1397/07/18
|
10:40
دسترسی سریع
با من ورق بزن