مخاطب خاص سه شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

مخاطب خاص

پرداختن به آسیب ها و تهدید های اجتماعی برای جوانان

برخی دفاتر نشریات زرد برای دریافت یارانه چاپ و نشر از ارشاد ،
نشریه با تعداد پنج نسخه چاپ می كنند تا فقط به پول برسند .

1395/01/31
|
13:00
دسترسی سریع
مخاطب خاص