عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

عبور از تاریخ

یک قرن و نیم بعد از حمله مغول به ایران

بار دیگر تند بادی از آسیای مرکزی بر خواست و به سمت آسیای شرقی آمد ... آنان که از سوزاندن انسان ها و تخریب ساختمان ها هیچ عبایی نداشتند همراه با زندگی نامه تیمور لنگ

1397/03/22
|
14:59
دسترسی سریع
عبور از تاریخ