صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

بار دیگر تند بادی از آسیای مرکزی بر خواست و به سمت آسیای شرقی آمد ... آنان که از سوزاندن انسان ها و تخریب ساختمان ها هیچ عبایی نداشتند همراه با زندگی نامه تیمور لنگ

مرتبط با این