صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

داستان هایی که در مورد سعدی گفته شده است عشق سعدی و اسارت سعدی ... سعدی در آسیای غریبه نیست در بسیاری از کشور ها اشعار سعدی را به زبان های محلی ترجمه کرده اند و مورد استفاده قرار می گیرد

مرتبط با این