صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

در حمله مغول به ایران سوء سیاست سلطان محمود و نداشتن فرمانده خوب را می توان از دلایل شکست ایران دانست

مرتبط با این