صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

وقتی در سراسر سرزمین ایران بنا ها و کاخ های باشکوهی وجود داشت در ایران کتابخانه های عظیمی بنا کرده بودند این ها از سفر نامه ای که توسط یک عرب نوشته شده در مورد ایران استخراج شده است قبل از حمله مغول به ایران ّ، ایران سراسر آبادانی بود

مرتبط با این