صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

در زمان تیمور تاتار شخصی از طرف پادشاه اسپانیا به ایران آمد ... تیمور آتشی بود که به جان ایران افتاد او در یک کشتار 70 هزار سر را در یکی از مناره های اصفهان جمع کرد

مرتبط با این