صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

تاریخچه خلیج فارس جغرافی دان یونانی 520سال پیش از میلاد کتاب نوشته و اشاره داشته به نام خلیج فارس که داریوش نام خلیج فارس را جای گزین نام " ناماتو " کرد

مرتبط با این