صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

وقتی یک رئیس جمهور (ترامپ) از روی بی سوادی نام خلیج فارس را بر زبان می آورد

مرتبط با این