ضرباهنگ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 10 دقیقه

وقتی حجم اکسیژن دریافتی بدن کم می شود

داشتن پشت گرد مشکلات تنفسی ایجاد می کند .. حجم اکسیژن کم می شود و خستگی زود تر را برای انسان به همراه دارد

1396/12/13
|
10:24
دسترسی سریع
ضرباهنگ