کاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

تاریخچه قنات‌ها در کشور

قنات هایی که در مناطق کویری حفر می شود . افرادی در شهر هایی مثل یزد بودند که صدای آب را خیلی خوب می شنیدند.

1399/07/06
|
14:58
دسترسی سریع
کاوشگر