كاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

بحران‌های 30 و 40 سالگی

گفتگو با دكتر سید قوام‌الدین مهدوی، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد بحران‌های دوران‌های مختلف سنی و افرادی كه در بحران‌های 30 و 40 سالگی درگیر شده‌اند.

1399/05/06
|
11:59
دسترسی سریع
كاوشگر