کاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

نقطه عطف زندگی ناپلئون و انقلاب کبیر فرانسه

گفتگو با دکتر علی بیگدلی عضو هئیت علمی دانشگاه تهران دربارۀ اعتلاف کشورهای اروپا علیه فرانسه و چگونگی مقابله با این اعتلاف توسط ناپلئون.

آیا ناپلئون یک شخصیت سیاه است یا سفید در نگاه مردم فرانسه ؟

1399/05/04
|
09:07
دسترسی سریع
کاوشگر