کاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

خام فروشی

کشورما یک کشور ثروتمند است اما با خام فروشی از منابع اصلی نتوانسته ایم به توسعه کامل برسیم . ثروت یا علم فن آوری کدام را باید انتخاب کرد

1399/01/20
|
09:32
دسترسی سریع
کاوشگر