كاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

ذخایر ژنتیك از نفت و طلا هم مهمتر هستند

مهم بودن ذخایر ژنتیك در هر كشوری و پیشینه تاریخی در زبان وادبیات فارسی در مورد ژنتیك

1398/11/21
|
10:16
دسترسی سریع
كاوشگر