كاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

سلسله اشكانیان

دستاوردهای علمی سلسله اشكانیان كه برای دنیا تا چند هزار سال ناشناخته مانده بود و بعدها رمز گشایی شد

1398/03/28
|
15:35
دسترسی سریع
كاوشگر