کاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

سفر به ماه

آیا در فضا صدای عطسه شنیده می شود؟ کاوشگر امروز درباره سفر به ماه صحبت می کند.

1398/03/12
|
13:03
دسترسی سریع
کاوشگر