کاوشگر شنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

مهاجرت های اجباری

مهاجرینی که در قایق ها گرفتار طوفان می شوند و عاقبتی جز مرگ آنها را تهدید نمی کند.

1398/02/23
|
16:10
دسترسی سریع
کاوشگر