کاوشگر شنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

اوضاع مهاجرین افغان در ایران چگونه است؟

موضوع امروز کاوشگر به مهاجرین افغان در ایران و تاثیر ترک آنان از ایران می باشد.

1398/02/23
|
16:02
دسترسی سریع
کاوشگر