کاوشگر شنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

تاریخچه آشپزی و کتاب های آشپزی

اولین کتاب های آشپزی در ایران در دوره صفویه و توسط دو مرد دربار به نگارش درآمده بودند . این در حالیست که هندی ها و رومی ها پیش از ایرانیان هنرهای آشپزی را به رشته تحریر در آورده بودند

1398/02/22
|
10:46
دسترسی سریع
کاوشگر