کاوشگر شنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

اهرام مصر، قصه ها و افسانه ها

فیلم های ساخته شده در مورد اهرام مصر و افسانه‌های مربوط به این اهرام.

اهرامی که پژوهشگران معتقدند با جهت های جغرافیایی هم راستا هستند

1397/11/23
|
13:53
دسترسی سریع
کاوشگر