کاوشگر شنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

تاثیر خفاش ها در محیط زیست

دکتر نرگس نجفی دکتری بیوسیستماتیک جانوری در کاوشگر در مورد خفاش ها و زندگی این جانور و بیولوژی این جانور صحبت می کند

1397/11/03
|
11:54
دسترسی سریع
کاوشگر