كاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

واقعیت های صنعت خودروسازی داخلی در كاوشگر(2)

نگاهی به صنعت خودروسازی داخلی

دقایقی از برنامه ی كاوشگر درباره ی صنعت خودروسازی داخلی.
شما هم این بخش ها را برای دوستانتان بفرستید تا از واقعیت های این صنعت آگاه شوند.

1395/11/23
|
10:13
دسترسی سریع
كاوشگر