صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

دکتر حسین ساسانی کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه کاوشگر درمورد اعتماد مردم و خرید های زیاد مردم می گوید

مرتبط با این