کاوشگر شنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

عدم توانایی یا آدم باور

دکتر حسین ساسانی کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه کاوشگر درمورد اعتماد مردم و خرید های زیاد مردم می گوید

1397/07/20
|
11:08
دسترسی سریع
کاوشگر