کاوشگر شنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

ارزش به نوع تفکر در ایگنوبل

رضا عسگری عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی در مورد جایزه ایگنوبل توضیح می دهد جایزه دادن به ایده هایی که در ابتدا به آن می خندیم و بعد به آن فکر می کنیم

1397/06/21
|
16:16
دسترسی سریع
کاوشگر