صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

رضا عسگری عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی در مورد جایزه ایگنوبل توضیح می دهد جایزه دادن به ایده هایی که در ابتدا به آن می خندیم و بعد به آن فکر می کنیم

مرتبط با این