جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

با کلاس حرف زدن؟؟!


گفت و گو با سخنگوی انجمن حمایت از پاس نداران زبان فارسی
آیتم طنز فرورتیش رضوانیه در این رابطه

1400/09/02
|
13:33
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام