جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

«پیگیری» امروز به رونمایی رادار هرمز و شبیه ساز شمش پرداخت

رادار تاکتیکی برد متوسط هرمز و سبیه ساز شمس توسط فرمانده نیروی هوایی ارتش رونمایی شد

1400/07/12
|
08:16
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام