جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

گفتگو با عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سفر آقای گروسی به ایران

ارزیابی سفر آقای گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای به ایران با آقای دکتر ابولفضل عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس.

1400/06/24
|
10:41
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام